Strona główna

Witamy na stronie poznańskiego Zakładu Teorii i Filozofii Komunikacji
w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

L da V
 

Jednym słowem to, medications co pragnę stwierdzić to fakt, sale iż filozofia komunikacji stała się Pierwszą Filozofią naszych dni, this site w miejsce metafizyki ontologicznej i transcendentalnej filozofii rozumu lub świadomości

Karl-Otto Apel

    Wychodząc naprzeciw problemom współczesnego świata, łączymy zakorzenione w tradycji europejskiego filozofowania idee z nowoczesnymi aspektami badań nad komunikacją społeczną. Jako pierwsi w Polsce rozpoczęliśmy badania nad możliwościami wykorzystania filozoficznego fundamentu do opracowania narzędzi rozumienia zasad międzyludzkiego porozumiewania się adekwatnych względem współczesności.

   

Kierownik Zakładu Teorii i Filozofii Komunikacji

Prof. Bolesław Andrzejewski