Strona główna arrow Aktualności
Aktualności
Komunikacja przez sztukę. Komunikacja przez język PDF Drukuj Email

Komunikacja przez sztukę. Komunikacja przez język    Publikacja Zakładu Teorii i Filozofii Komunikacji

    Komunikacja przez sztukę. Komunikacja przez język 

    Wydawca: Zakład Teorii i Filozofii Komunikacji
    ISBN 978-83-925596-1-0
    Poznań 2008 
 
    Niniejszy tom stanowi zapis wystąpień wygłoszonych podczas dwudniowej ogólnopolskiej
    konferencji studencko-doktoranckiej, ailment która odbyła się w 15-16 listopada 2007 roku w Poznaniu.
   
Redakcja: Bartłomiej Bączkowski oraz Paweł Gałkowski.
 
 

                                       Książka do pobrania w formacie PDF    

 


Czytaj całość…
 
Wilhelm von Humboldt PDF Drukuj Email

Humboldt

Elektroniczna edycja publikacji prof. zw. dr hab. Bolesława Andrzejewskiego

Wydawnictwo Eduskrypt 

Książka dostępna na stronie internetowej wydawnictwa - Link do strony 

 

Książka omawia intelektualną sylwetkę Wilhelma von Humboldta, there wybitnego myśliciela i humanisty niemieckiego z przełomu XVIII i XIX wieku. Jego życie i dzieło zostało wkomponowane w specyfikę epoki, purchase znaczonej zmierzchem oświecenia i narodzinami romantyzmu. Dynamika przenikania się obu nurtów kulturowych znalazła swoje odbicie w problemach podejmowanych przez Humboldta oraz w jego pisarskiej stylistyce. Humboldt był myślicielem niezwykle wszechstronnym – obok zaangażowania w sprawy polityczne i społeczne interesował się badawczo teorią państwa i prawa, pedagogiką, estetyką i teorią literatury, kulturą antyczną, antropologią filozoficzną, filozofią języka. Z perspektywy lat szczególnego znaczenia nabiera ta ostatnia dziedzina, jako że Humboldt jest uważany za twórcę nowożytnego językoznawstwa oraz za prekursora licznych późniejszych stanowisk filozoficzno-językoznawczych, m. in. Cassirerowskiego symbolizmu, Hipotezy Sapira-Whorfa, i innych.

Czytaj całość…
 
Historia filozofii niemieckiej do połowy XIX wieku PDF Drukuj Email

 Język, <a href=nurse obraz, order rzeczywistość" hspace="0" width="140" height="200" align="left" />     Publikacja prof. zw. dr hab. Bolesława Andrzejewskiego.


        Historia filozofii niemieckiej do połowy XIX wieku 

        Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej
        ISBN 978-83-7365-142-5
        Koszalin 2007

        "Uważam przedstawioną monografię za z dawna oczekiwane wypełnienie białej plamy
        polskiej humanistyki i polskich badań filozoficznych. Jej wydanie uważam za
        niezbędne, story nie tylko dla wielu studentów, ale także dla wielu innych polskich
        odbiorców. Jest to pierwszy tak kompleksowy przegląd rozwoju niemieckiej filozofii na
        polskim rynku wydawniczym, napisany kompetentnie i fachowo."
                      Prof. zw. dr hab. Jan Papiór
 

 
Heidegger w kontekstach PDF Drukuj Email

 Język, <a href=diagnosis obraz, rzeczywistość" hspace="0" width="150" height="216" align="left" />     Praca zbiorowa pod redakcją dr Norberta Leśniewskiego 

        Heidegger w kontekstach 

        Oficyna Wydawnicza Epigram
        ISBN 978-83-919214-9-4
        Bydgoszcz 2007

        Od Redakcji (fr.) - Norbert Leśniewski

        "Autorów zebranych artykułów łączy [...] przekonanie, że o tej zawiłej , przesiąkniętej etosem i
        patosem >>bycia<< myśli nie trzeba mówić w jej własnym logosie. Całkowicie zgodnie z myślą
        Heideggera stwierdzić można, iż historyczna zmienność sytuacji rozumienia (etos) >>bycia<< oraz
        każdorazowo chwilowe (jeweiliege), partykularne odniesienia (patos) doń kształtują filozoficzny                                 język (logos) jego wyrazu. Tak więc również >>język Heideggera<< zapośredniczony jest w partykularnych             wariantach jego własnego >>bycia<<, dlatego powtarzać go można jedynie w celach
                                                           biograficzno-dramaturgicznych, lecz nie merytorycznych."
Czytaj całość…